De Verenigde Naties heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG) gesteld om aan armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering een einde te maken. Om deze doelstellingen te realiseren worden bepaalde bedrijven en landen verplicht om in 2024 een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan te leveren.

Wat is SDG? 

Deze doelen zijn ontwikkeld zodat het voor bedrijven en landen een handvat biedt om zich te richten op de doelen waar zij het meeste invloed op hebben en daarmee de duurzaamheidsrapportage (het CSRD) kunnen aanleveren. Voor Itec geldt dat we met het Maatschappelijk Verantwoord Printen concept, het meeste invloed hebben op een drietal doelen:

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-12000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

 

Wat houdt CSRD in?

De EU-richtlijn voor rapportage over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vervangt met ingang van 2023 de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD ondersteunt de verwezenlijking van de Europese Green Deal en zorgt hierbij voor meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Voor wie geldt dit?

Wanneer bedrijven voldoen aan de volgende voorwaarden, zijn zij verplicht een CSRD aan te leveren. Voor MKB geldt dit nog niet. Voor hen is het wachten wanneer de aanleververplichting van de duurzaamheidsrapportage gaat gelden.

Voldoet uw bedrijf aan twee van de volgende voorwaarden:

Verplichtingen

Naast het verplichten van bedrijven om te rapporteren, zal de CSRD aanvullende rapportagevereisten hebben. Het format en de exacte normen voor de rapportage worden nog uitgewerkt. Het is belangrijk dat het rapport in ieder geval beschikt over de volgende onderdelen:

Naast de inhoudelijke eisen is er ook een verplichting voor accountants om rapportages in te zien en in elektronisch (XHTML) formaat aan te leveren. Deze eisen zullen naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaglegging.

Hoe bereidt u uw bedrijf voor?

Met Maatschappelijk Verantwoord Printen (MVP) realiseert Itec een concept wat u direct ondersteuning biedt wanneer u verplicht wordt uw duurzaamheidsrapportage voor de SDG doelstellingen aan te leveren. 

Met MVP helpen wij organisaties door ons te richten op de circulaire economie in het ketentraject van leverancier naar eindgebruiker. Het terugdringen van CO2 uitstoot, minder belasten van de zee en duurzamer gebruik van plastic zorgen ervoor dat u als bedrijf geholpen wordt aan een duurzaam print beleid. De kostenbesparing en belasting op het milieu worden met elkaar in verband gebracht. We kunnen dat omdat we de grootste merkonafhankelijk leverancier zijn van printoplossingen.

Meer weten? Twijfel niet om contact met ons op te nemen!